BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator termograwimetryczny

Aparat: Analizator termograwimetryczny
Typ/model: TGA/SDTA 851e
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp. do 1100 oC, maks. obj. próbki – 900 µl, maks. masa próbki – 5 g
Zastosowanie: Oznaczanie stabilności termicznej różnych materiałów. Oznaczanie wpływu różnych gazów na proces degradacji. Określanie przemian w próbce (na podstawie krzywej SDTA)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: mgr inż. Lidia Tokarz; tel. 22 568 28 31, 22 568 28 30; lidia.tokarz@ichp.pl
Słowa kluczowe: termowaga, stabilność termiczna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego