BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator termograwimetryczny

Aparat: Analizator termograwimetryczny
Typ/model: STA 409 PG Luxx
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pozwala na rejestrację zmian masy do 1100 °C. Sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym i spektrometrem FTIR. Możliwość badań przy pomocy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz w warunkach niskich temperatur
Zastosowanie: Badania kinetyki procesów heterofazowych (spalanie, zgazowanie), badania kinetyki sorpcji i rozkładu materiałów stałych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr inż. Grzegorz Łabojko; tel. 032 271 00 41 wew. 248; labojko@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: TG, DSC, kinetyka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego