BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator wielkości cząstek

Aparat: Analizator wielkości cząstek
Typ/model: Mastersizer 2000
Producent: Malvern
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dwie wiązki promieniowania laserowego (laser czerwony λ=633 nm, laser niebieski λ=466 nm) Wyposażony w: przystawkę dyspergującą na mokro (Hydro MU) z systemem ultradźwięków do usuwania pęcherzyków powietrza z układu lub dyspergowania aglomeratów w badanej próbie, przystawkę do pomiaru na sucho (Scirroco 2000)
Zastosowanie: Pomiar wielkości cząstek na mokro w zakresie 0,02 – 2000 μm (Hydro MU) oraz na sucho w zakresie 0,1 – 2000μm (Scirocco 2000)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Krudos; tel. 91 449 61 34; agnieszka.muszynska@zut.edu.pl, Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: Master sizer, analiza wielkości cząstek, dyfrakcja laserowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego