BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator wielkości cząstek i potencjału zeta


Aparat: Analizator wielkości cząstek i potencjału zeta
Typ/model: Zetasizer Nano ZS
Producent: Malvern
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zetasizer Nano ZS wyposażony jest dodatkowo w Autotitrator MPT-2 do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji pH, czy stężenia dodatku
Zastosowanie: Badanie wielkości nanocząstek w dyspersjach, emulsjach i roztworach polimerów oraz potencjału zeta
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Adres: al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Kontakt: Małgorzata Walczak, 17 743 2022, mwalczak@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: Wielkość cząstek, dynamiczne rozpraszanie światła, potencjał zeta, elektroforetyczne rozpraszanie światła

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego