BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat Vicat

Aparat: Aparat Vicat
Typ/model:
Producent: Donserv
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Dokładność pomiaru igieł: 0,01mm; szybkość wzrostu temperatury: (50 ± 5) °C/godz., (120 ± 5) °C/godz.; dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 °C; dokładność obciążeń: 10 N ± 0,2 N, 50 N ± 1,0 N; dokładność wykonania średnic igieł pomiarowych: 1,000 mm ± 0,015 mm

Zastosowanie: Oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata; zakres: (0 ÷ 250) °C; metoda B50
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN 727, PN-EN ISO 306
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Adres:

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Kontakt: Agnieszka Gorycka; tel. 22 566 42 07; a.gorycka@itb.pl
Słowa kluczowe: vicat, donserv, iso, 727, 306, itb

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego