BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat Vicata

Aparat: Aparat Vicata
Typ/model: HDT
Producent: Hammel
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Do wyznaczania temperatury mięknienia tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 727; PN-EN ISO 2507-1,2,3; PN-EN ISO 306; PN-EN ISO 75-1,2 i (3+AC)
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: hdt, vicat, mięknienie, ugięcie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego