BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do Dynamicznej Analizy Termomechanicznej

Aparat: Aparat do Dynamicznej Analizy Termomechanicznej
Typ/model: DMA/SDTA861
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Temperatura: zakres:-150 ˚C … 500 oC, rozdzielczość: 0,003 K, dokładność: 0,5 K; siła: zakres od 0,001 do 12 N; przemieszczenie: zakres: ± 1,6 mm; rozdzielczość: 0,6 nm; czułość: 5 nm; sztywność : zakres: 10 … 108 N/m; dokładność 0,2 %; tan delta zakres: 0,0001 … 100; rozdzielczość: 0,00001; czułość: 0,001. Dostępne tryby pomiarowe do pomiaru: moduły ścinania w zakresie: 10 … 107 N/m; moduł rozciągania z zestawem uchwytów od 6 do 19 mm
Zastosowanie: Analizator do pomiaru mechanicznych i lepkosprężystych właściwości materiałów w funkcji temperatury, czasu i częstotliwości, podczas periodycznych zmian obciążenia, któremu poddawana jest próbka. Badania podstawowych właściwości mechanicznych: wytrzymałość podczas rozciągania, wytrzymałość podczas ściskania, wytrzymałość podczas zginania, udarność, pełzanie, twardość, ścieralność, wytrzymałość, zmęczeniowe badanie właściwości dynamicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego