BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badań dynamicznych

Aparat: Aparat do badań dynamicznych
Typ/model:
Producent: Wallace
Rok produkcji: 1973
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Amplituda odkształcenia: 0 - 30 mm
Zastosowanie: Oznaczanie właściwości dynamicznych gumy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: elastomery, guma, wyroby gumowe, moduł dynamiczny, składowa sprężysta modułu, składowa plastyczna modułu, efekt Payna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego