BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych


Aparat: Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych
Typ/model:
Producent: Politechnika Szczecińska
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komora spalania z palnikiem propanowym i systemem mocowania próbki
Zastosowanie: Badanie stopnia palności próbki
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 11925-11
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, samogasnące, klasa E, mały płomień

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego