BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy


Aparat: Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy
Typ/model:
Producent: CNBOP-PIB
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Stanowisko umożliwiające ustawienie próbki pod kątem 15° i 45°, kosz z materiałem palnym stanowiący źródło płomienia
Zastosowanie: Badanie działania ognia zewnętrznego na dachy (metoda z płonącymi żagwiami)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/badania wg: PN-ENV 1187, PKN-CEN/TS 1187
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: działanie ognia zewnętrznego na dachy, świetliki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego