BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania grubości błon filmowych i folii

Aparat: Aparat do badania grubości błon filmowych i folii
Typ/model:
Producent: Hildebrand Prüf-und Meβtechnik
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: 0÷1,8 mm
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-ISO 4593:1999
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego