BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania kwasowości gazów powstałych podczas spalania kabli


Aparat: Aparat do badania kwasowości gazów powstałych podczas spalania kabli elektrycznych
Typ/model:
Producent: Sychta Laboratorium
Rok produkcji: 2014
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Piec rurowy do spalania próbki, termopary, pehametr, konduktometr, oprogramowanie komputerowe
Zastosowanie: Badanie kwasowości gazów powstałych podczas spalania kabli elektrycznych poprzez pomiar pH i konduktywności
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50267-2-3
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień kabli, kable elektryczne, kwasowość, konduktywność, pH

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego