BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania odporności na światło UV

Aparat: Aparat do badania odporności na światło UV
Typ/model: UV 2000
Producent: Atlas
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Urządzenie do naprzemiennego narażania materiałów na promieniowanie UV i kondensację
Zastosowanie: Badanie odporności na warunki klimatyczne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Aleksander Lamenta; tel. 22 579 62 86, 22 579 64 30; a.lamenta@itb.pl
Słowa kluczowe: UV, odporność, klimat, ISO, 1062, 11507

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego