BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania odporności na warunki klimatyczne

Aparat: Aparat do badania odporności na warunki klimatyczne
Typ/model: UVTest
Producent: Atlas
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 8 lamp fluorescencyjnych: 313 UVB lub 340 UVA (opcja 351 UVA); natężenie promieniowania: 0,35 W/m2 (UVA, UVB), 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/m2 (UVB); temperatura czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35 - 80) °C, cykl kondensacji - BPT (35 - 60) °C
Zastosowanie: Badanie odporności na warunki klimatyczne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Aleksander Lamenta; tel. 22 579 62 86, 22 579 64 30; a.lamenta@itb.pl
Słowa kluczowe: UV, odporność, klimat, ISO, 1062, 11507

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego