BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania palności urządzenia przeciwhałasowego


Aparat: Aparat do badania palności urządzenia przeciwhałasowego
Typ/model:
Producent: CNBOP-PIB
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Podstawa, kosze z materiałem palnym stanowiące źródło płomienia
Zastosowanie: Badanie stopnia palności próbki drogowego urządzenia przeciwhałasowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 1794
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: ekrany drogowe, urządzenia przeciwhałasowe, stopień palności

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego