BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania procesu utwardzania

Aparat: Aparat do badania procesu utwardzania
Typ/model: SVNC
Producent: Rapra Technology
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pomiarowej: od temp. pokojowej do 200 °C. Pomiar odbywa się metodą rezonansową, w której elementem pomiarowym jest sonda igłowa wprowadzana w badany materiał umożliwiając w ten sposób monitorowanie zachodzących w trakcie procesu żelowania zmian charakterystyki rezonansowej badanego materiału (zmiana amplitudy oraz częstotliwości drgań sondy igłowej)
Zastosowanie: Kontrola procesu utwardzania żywic poliuretanowych, silikonowych, epoksydowych, poilsulfidów, nienasyconych poliestrów itp.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: utwardzanie, żelowanie, żywice poliuretanowe, żywice silikonowe, żywice epoksydowe, poilsulfidy, nienasycone żywice poliestrowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego