BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badania stopnia biodegradacji

Aparat: Aparat do badania stopnia biodegradacji
Typ/model: 5975C vlmsd
Producent: Agilent Technologies
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Triple-Axis Detector (chromatograf gazowy)
Zastosowanie: Badania stopnia biodegradacji metodą pomiaru wydzielającego się ditlenku wegla
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe: pomiar, biodegradacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego