BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do elektroforezy

Aparat: Aparat do elektroforezy
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pojemnik główny: tace przepuszczające UV do żeli o wymiarach: 10 x 7 i 10 x 10 cm; grzebienie 2 x 16 próbek; maksymalna ilość próbek 100; objętość buforu 300 ml
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Małgorzata Mizielińska; tel. 91 449 61 32; malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: elektroforeza

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego