BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do elektroforezy kapilarnej

Aparat: Aparat do elektroforezy kapilarnej
Typ/model: PA800plus
Producent: Beckman
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektory: UV-VIS, PDA oraz LIF
Zastosowanie: Oznaczanie ksenobiotyków oraz produktów naturalnych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Rozdział enancjomerów i określanie czystość optycznej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr A. Poliwoda; tel. 77 452 71 15, 77 452 71 36; anna.drapala@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego