BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania ciepła spalania


Aparat: Aparat do oznaczania ciepła spalania
Typ/model:
Producent: Sychta
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Naczynia z płaszczem wodnym, bomba kalorymetryczna, butla z tlenem, drut oporowy, komputer, waga analityczna
Zastosowanie: Badania ciepła spalania brutto (PCS) oraz ciepła spalania netto (PCI)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1716
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: ciepło spalania, bomba kalorymetryczna, kalorymetr, entalpia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego