BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania minimalnej energii zapłonu


Aparat: Aparat do oznaczania minimalnej energii zapłonu
Typ/model:
Producent: Anko
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Waga, sita kontrolne
Zastosowanie: Oznaczania minimalnej energii zapłonu obłoku pyłu MEZobłok
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 13821 ASTM E2019-03
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213


Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: wybuchowość, palność pyłów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego