BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy i gazów


Aparat: Aparat do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy i gazów
Typ/model:
Producent: Anko
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Termopary, czujniki ciśnienia dynamicznego, komputer, 20 l sfera, drut oporowy
Zastosowanie: Wyznaczanie parametrów wybuchowości par cieczy i gazów Pmax, (dp/dt)max, DGW, GGW
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/ badania wg: PN-EN 1839, PN-EN 15967
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: pary cieczy, gazy, parametry wybuchowości

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego