BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania przepuszczalności i zamglenia światła

Aparat: Aparat do oznaczania przepuszczalności i zamglenia światła
Typ/model: Hazemeter M 57
Producent: Diffusion Systems
Rok produkcji: 1997
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres 0-100 %
Zastosowanie: Oznaczanie transmitancji światła, zamglenia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 13468-1:2003
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego