BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania ścieralności wg Schopper’a

Aparat: Aparat do oznaczania ścieralności wg Schoppera
Typ/model:
Producent: Fritz Heckert
Rok produkcji: 1983
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Prędkość obrotowa bębna: 40 obr/min; siła dociskowa: 1000 g; średnica walca: 150 mm; długość walca: 560 mm
Zastosowanie: Oznaczanie odporności na ścieranie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane: PN-ISO 4649:2007 metoda A
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: elastomery, guma, wyroby gumowe, ścieralność, odporność na ścieranie, ubytek objętości gumy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego