BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania temperatury mięknienia

Aparat: Aparat do oznaczania temperatury mięknienia
Typ/model: FP 83 HT FT 90
Producent: Mettler
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: od 30 oC do 200 oC
Zastosowanie: Oznaczanie temperatury mięknienia produktów węglopochodnych (smoły surowe i preparowane, paki, masy smołowe i pakowe)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg PN-C-97067:1999
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Topolnicka, tel. 32 271 00 41 w.256; ttop@ichpw.zabrze.pl, Roksana Muzyka; tel. 32 271 00 41 w. 267; muzyka@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: temperatura mięknienia, produkty węglopochodne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego