BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania temperatury topnienia metodą Koflera

Aparat: Aparat do oznaczania temperatury topnienia metodą Koflera
Typ/model:
Producent: Wagner & Munz
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od 50 ºC do 350 ºC. Mikroskop LEICA VMTG z mikrostolikiem grzewczym (pozwala obserwować próbkę w 10x powiększeniu). Kontrola i stabilizacja temperatury badanych substancji (za pomocą transformatora i termometru TESTO 720)
Zastosowanie:

Badanie temperatury topnienia substancji organicznych metodą mikrotermiczną

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr Elżbieta Wardzińska; tel. 22 568 28 46; elzbieta.wardzinska@ichp.pl
Słowa kluczowe: oznaczanie temperatury topnienie, mikroskop optyczny

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego