BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania wody

Aparat: Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fishera
Typ/model: DL 35
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 0,01–40 % (m/m)
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych (rozpuszczalniki, polimery)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr Anna Bajszczak; tel. 22 568 23 17; anna.bajszczak@ichp.pl
Słowa kluczowe: kulometr, oznaczanie zawartości wody, metoda Karla-Fischera

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego