BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego

Aparat: Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego
Typ/model: FTA II
Producent: Polymer Labs Associates A/S
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Elektroniczny odczyt wskaźnika IO %, aparat kalibrowany za pomocą wzorca kształtek metakrylanu metylu o ustalonej przez producenta wartości indeksu IO
Zastosowanie: Oznaczanie wskaźnika tlenowego IO
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy PN-ISO 4589-2-1999
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak/ st. tech. Alicja Kowiecznikow; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: wskaźnik tlenowy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego