BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania wytrzymałości folii

Aparat: Aparat do oznaczania wytrzymałości folii metodą spadającego grotu
Typ/model:
Producent: Metalchem
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres obciążenia: od 0,05 kg do 1,03 kg
Zastosowanie: Oznaczanie odporności na uderzenie (metoda spadającego grotu)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 7765-1:2005
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego