BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania zawartości wody

Aparat: Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera
Typ/model: DL-35
Producent: Mettler
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych (rozpuszczalniki, polimery)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: prof. dr hab. inż. P. Wieczorek; tel. 77 452 71 15, 77 452 71 14; piotr.wieczorek@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego