BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do pomiarów wytrzymałoścowych

Aparat: Aparat do pomiarów wytrzymałoścowych
Typ/model: Instron 5566
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 2 głowice pomiarowe do automatycznego pomiaru obciążenia próbki w trakcie eksperymentu (max obciążenie 100 N lub 10 kN); zestaw uchwytów do mocowania próbek o różnych kształtach (folie, żyłki, beleczki); 2 ekstensometry kontaktowe do precyzyjnego pomiaru odkształcenia próbek sztywnych lub elastycznych; komputer; oprogramowanie Bluehill 2 do kontroli parametrów pomiarowych oraz akwizycji i analizy danych
Zastosowanie: Pomiary parametrów mechanicznych materiałów sztywnych lub elastycznych w trybie rozciągania lub zginania; możliwość pomiarów próbek o różnym kształcie (folia, żyłka/kord, beleczka)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Adres:

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Kontakt: Maciej Dębowski; tel. 22 234 71 13; debowski@ch.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne materiałów, maszyna wytrzymałościowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego