BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do pomiaru grubości

Aparat: Aparat do pomiaru grubości
Typ/model: Byko – test MPOR PG 9692
Producent: Byk Gardner
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Rozpoznawanie podłoża (Fe lub NFe); docisk sprężynowy
Zastosowanie: Pomiar grubości na podłożu magnetycznym lub niemagnetycznym, zakres: do 2 mm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg EN ISO 2178
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego