BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do pomiaru połysku folii

Aparat: Aparat do pomiaru połysku folii
Typ/model: Micro-Gloss 45°
Producent: BYK Gardner
Rok produkcji: 1997
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Odczyt cyfrowy
Zastosowanie: Oznaczanie połysku
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego