BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do pomiaru temperatury mięknienia

Aparat: Aparat do pomiaru temperatury mięknienia
Typ/model: Ceast HV3
Producent: Instron-Ceast
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomiar od temp. pokojowej do 300 ºC
Zastosowanie: Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicat'a i temperatury ugięcia pod obciążeniem
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania zgodnie z normami: PN-EN ISO 306, PN-EN ISO 75-1, PN-EN ISO 75-2
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: mgr Maciej Studziński; tel. 22 568 22 29, 22 568 24 87; maciej.studzinski@ichp.pl
Słowa kluczowe: HDT, Vicat, temperatura mięknienia, temperatura ugięcia pod obciążeniem

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego