BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do pomiaru udarności i rozciągania udarowego

Aparat: Aparat do pomiaru udarności i rozciągania udarowego
Typ/model: IMPats-15/50
Producent: ATS FAAR
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Maks. energia udaru 5 J
Zastosowanie: Oznaczanie udarności wg Charpy'ego, Izoda i rozciągania udarowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-EN ISO 179-1:2010; PN-EN ISO 180; PN-EN ISO 8256:2006
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego