BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do pomiaru wielkości cząstek

Aparat: Aparat do pomiaru wielkości cząstek
Typ/model: ZetaSizer
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomiary w roztworze / dyspersjach wodnych i niewodnych metodą DLS (dynamicznego rozpraszania światła); zakres wielkości mierzonych cząstek 1–6000 nm; pomiar potencjału Zeta dyspersji i koloidów (opcjonalnie możliwość podłączenia autotitratora)
Zastosowanie: Pomiar wielkości cząstek; analiza rozkładu wielkości ze względu na intensywność sygnału rozproszeniowego oraz uwzględniająca liczbę cząstek i objętość fazy rozpraszającej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Adres:

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Kontakt: Ireneusz Wielgus; tel. 22 234 71 13; iwielgus@ch.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: dynamiczne rozproszenie światła, wielkość cząstek, średnica cząstek, potencjał Zeta

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego