BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do badanie stopnia palności wyrobów elastycznych


Aparat: Aparatura do badanie stopnia palności wyrobów elastycznych
Typ/model:
Producent: CNBOP-PIB
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/Procedura Badawcza /BW/1
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: stopień palności wyrobów elastycznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego