BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do dynamicznego rozpraszania światła

Aparat: Aparatura do dynamicznego rozpraszania światła DLS
Typ/model: BI-200SM
Producent: Brookhaven Instruments Co
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Precyzyjne pomiary intensywności rozproszonego światła lasera w zakresie kątów 20 – 155 ° i temperatur od 5 °C do 70 °C. Jonowy laser argonowy (Stabilite 2017, Spectra Physics) o długości fali λ = 514.5 nm, mocy do 2W i λ = 488 nm, moc do 1.5 W
Zastosowanie: Do wyznaczania współczynnika dyfuzji, wielkości cząstki, jak również rozkładu wielkości cząstek w badanej próbce
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Kontakt: Stefan Wieczorek; tel. 22 343 32 44; swieczorek@ichf.edu.pl
Słowa kluczowe: DLS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego