BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do oznaczania wskaźnika tlenowego

Aparat: Aparatura do oznaczania wskaźnika tlenowego
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczanie wskaźnika tlenowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 4589-2+A1
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: wskaźnik tlenowy, wt

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego