BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczenia zawartości wody

Aparat: Aparat do oznaczenia zawartości wody w cieczach, ciałach stałych i gazach
Typ/model:
Producent: Methrohm Herisau
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Karl Fischer Automat Methrohm 633 Herisau; Multi Burette E485, 20ml; Multi Disimat 645, 10ml
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości wody przy użyciu odczynnika Karla Fischera; miareczkowanie potencjometryczne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-81/C-04959
Nazwa instytucji: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Adres:

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Datta; tel. 58 347 14 14; datta@urethan.chem.pg.gda.pl
Słowa kluczowe: oznaczanie zawartości wody, metoda K.Fischera

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego