BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych


Aparat: Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych
Typ/model:
Producent: Politechnika Szczecińska
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Piec rurowy pionowy, termopary, sterowanie komputerowe
Zastosowanie: Badanie stopnia palności próbki - niepalność
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1182
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: niepalność, reakcja na ogień

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego