BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Autoklaw

Aparat: Autoklaw
Typ/model: Steridave 24B
Producent: Cominox
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wbudowana drukarka
Zastosowanie: Sterylizacja drobnych narzędzi laboratoryjnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego