BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Autoklaw pionowy

Aparat: Autoklaw pionowy
Typ/model: FVG1
Producent: Fedegari
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: 105–138 oC. Zbiornik zewnętrzny poj. 20 litrów
Zastosowanie: Sterylizacja pożywek, płynów używanych w badaniach mikrobiologicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe: biobójczość, biofilm, biodegradacja, polimery

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego