BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Automatyczny analizator charakterystyki struktury porowatej

Aparat: Automatyczny analizator charakterystyki struktury porowatej
Typ/model: 3Flex
Producent: Micrometrics
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Analiza trzech próbek jednocześnie, możliwość zastosowania różnych adsorbatów (azot w 77 K, argon w 87 K, CO2 w 273 K, itd.). Analiza mikro-, mezo- i makroporów. Minimalna mierzalna powierzchnia właściwa: 0,01 m2/g lub 0,0005 m2/g (krypton). Analiza powierzchni BET, dystrybucji wymiarów porów wg teorii BJH, izoterma Langmuira. Dodatkowa stacja odgazowania VacPrep 061, pozwala na odgazowanie próbek pod próżnią lub w warunkach przepływu gazu inertnego do 400 °C.

Zastosowanie: Badania struktury porowatej materiałów stałych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr inż. Krzysztof Jastrząb; tel. 032 271 00 41 wew. 191; kjastrzab@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: BET, powierzchnia właściwa, dystrybucja wymiarów porów, BJH, Dubinin, Horvath-Kawazoe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego