BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Automatyczny piknometr gazowy

Aparat: Automatyczny piknometr gazowy
Typ/model: AccuPyc II 1340
Producent: Micrometrics
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Nominalna objętość komory próbki 100 cm3; urządzenie wyposażone we wkładki redukujące objętość komory próbki zawierające aluminiowe kubki pomiarowe o nominalnych objętościach: 35 cm3, 10 cm3; środowisko pracy w temperaturze: od 15 do 35 °C; piknometr zasilany jest helem wysokiej czystości (99,995 %); stanowisko komputerowe do sterowania parametrami pomiaru; odtwarzalność wyników w granicach ± 0,02 % pomiaru objętości; dokładność odczytu w granicach 0,03 %
Zastosowanie: Bezpośredni pomiar objętości rzeczywistej litych ceramicznych ciał stałych, próbek porowatych oraz proszków, co umożliwia wyznaczenie gęstości rzeczywistej tych materiałów (jeżeli znana jest masa próbki)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań następujących obiektów: ciała stałe oraz proszki wg PN-EN ISO 18753
Nazwa instytucji: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Adres:

30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a

Kontakt: prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska; Kierownik CIMiTS; tel. 12 63 17 321; lucyna.jaworska@ios.krakow.pl, dr inż. Marcin Rozmus; tel. 12 63 17 324; marcin.rozmus@ios.krakow.pl, dr inż. Paweł Figiel; tel. 12 63 17 411; pawel.figiel@ios.krakow.pl
Słowa kluczowe: pomiar gęstości, piknometr helowy, AccuPyc II 1340, gęstość, porowatość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego