BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Automatyczny porozymetr rtęciowy

Aparat: Automatyczny porozymetr rtęciowy
Typ/model: Poremaster 60
Producent: Quantachrome Instruments
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Analiza dystrybucji wielkości porów w zakresie 950 µm do dokoło 0.003 µm poprzez ciągłe lub stopniowe generowanie ciśnienia od próżni do 413 MPa. Dwa stanowiska do badań niskociśnieniowych oraz jedno stanowisko do badań wysokociśnieniowych
Zastosowanie: Badania struktury porowatej materiałów stałych, analiza porowatości, gęstości rzeczywistej i pozornej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: mgr inż. Martyna Tomaszewicz; tel. 032 271 00 41 wew. 359; mtomaszewicz@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: rtęć, porozymetria, dystrybucja wymiarów porów, porowatość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego