BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Bomba kalorymetryczna


Aparat: Bomba kalorymetryczna
Typ/model:
Producent: Politechnika Szczecińska
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sterowanie komputerowe, termopary
Zastosowanie: Badanie ciepła spalania próbki
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN ISO 1716
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, ciepło spalania, klasa A1, A2

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego