BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf HPLC

Aparat: Chromatograf cieczowy HPLC
Typ/model: Infinity 1200
Producent: Agilent Technologies
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres liczb falowych dla detektorów: DAD 190 nm - 950 nm, FLD 200 nm - 1200 nm (wzbudzenie) i 280 nm -1200 nm (emisja)
Zastosowanie: Identyfikacja i oznaczanie zawartości: WWA, plastyfikatorów w gumie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg PN-EN ISO 17993:2005, procedury własne
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Adres: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: chromatografia cieczowa, HPLC, identyfikacja, oznaczanie, zawartość WWA, elastomery, guma, plastyfikatory

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego