BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf cieczowy HPLC

Aparat: Chromatograf cieczowy HPLC
Typ/model: SPD-6AV
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor spektrofotometryczny UV-VIS, integrator firmy Merck typ D-7500. Kolumna chiralna umożliwiająca rozdział związków optycznie czynnych
Zastosowanie: Oznaczanie składu mieszanin, określenie nadmiaru enancjomerycznego związków optycznie czynnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr Magdalena Jezierska‑Zięba; tel. 22 568 22 97; magdalena.jezierska-zieba@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf cieczowy, HPLC, oznaczanie składu, związki optycznie czynne, enancjomery

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego