BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf HPLC

Aparat: Chromatograf cieczowy HPLC
Typ/model: Merck-Hitachi
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor spektrofotometryczny UV-VIS typ L-7400, pompa wraz z czterorozpuszczalnikowym niskociśnieniowym systemem gradientowym typ L-7100. System sterowny programem HPLC System Menager Model D-7000 przez interface typ D-7000. Dodatkowo aparat wyposażony jest w Corona Aerosol Detektor (CAD)
Zastosowanie: Oznaczanie składu mieszanin
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr Jarosław Kamiński; tel. 22 568 20 36; Jaroslaw.Kaminski@ichp.pl, mgr inż. Bożenna Obukowicz; tel. 22 568 28 32; bozenna.obukowicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf cieczowy, HPLC, oznaczanie składu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego